Språk: Swahili | Engelsk | Norsk

Dette året har vi hatt mange forandringer her på Voi. En norsk familie har blitt med i fellesskapet og hjelper oss med å trekke medie-arbeidet inn i den nye strategien til NLM. Det betyr at mye på denne nettsiden dessverre er utdatert, og vi vil komme med ny og oppdatert informasjon senere. Vi jobber også med en facebook-side som snart vil være klar.

Den nye e-posten til gjestehuset er som følger:
smguesthousevoi ATT(@) gmail DOT (.) com

På hovedveien mellom Nairobi og Mombasa, ca 35 mil sør for Nairobi og 15 mil nord for Mombasa ligger byen Voi. Her finner du hovedsetet for Scripture Missions radioarbeid i Øst-Afrika. Stasjonen har eget studio for radioproduksjon. Det er også bygget gjestehus som kan ta imot grupper og enkeltpersoner for overnatting og måltider.

Jon Jøssang var Misjonssambandets første misjonærer på Voi. Han kom over fra Tanzania til Voi, Kenya i 1971. Hovedoppgavene var litteraturspredning og kristendomsundervisning i videregående skoler. Senere ble også produksjon av egen litteratur en del av oppgavene. Nasjonale medarbeidere står for den daglige driften av Voi Stasjon.

Finansiering
De siste årene har NLMs tilskudd til driften av arbeidet på Voi blitt redusert og planen er at driften om noen år skal videreføres uten støtte fra NLM. Samtidig er flere selvunderholdsprosjekter startet opp for å kunne fortsette arbeidet. Det største av disse er gjestehuset, men også produksjon av broilere, honning, frukt og grønnsaker gir inntekter til driften.

Gjestehuset på Scripture Mission Voi kan ta imot både grupper og enkeltpersoner for overnatting og måltider.

SM Voi ligger på veien mellom Nairobi og Mombasa, like ved en av innkjøringene til Tsavo East Nasjonalpark. Planlegger du å kjøre fra Nairobi til kysten, er SM Voi en ypperlig plass å legge inn en eller flere overnatting. Da kan du få se plassen der NLMs misjonsarbeid i Kenya startet i 1971, samt oppleve fugle- og dyrelivet i en av Kenyas største nasjonalparker.

Velkommen til Voi!

Fra gjestehuset på VoiFra Scripture Mission Voi
Prisliste (priser gjelder pr natt)

Voksne selvforsynt : Ksh 1,500 Cottages per dag: KSH 2,500 Cottages per måned: KSH 35,000
Måltider er tilgjengelig, men på forespørsel. Gjøre ordningen ved å kontakte SM Voi for priser.

BARN ( MÅLTIDER KUN ) 
Under ett år: 10 % av voksne priser. Barn 1-5 år: 25 % av voksne priser. Barn 6-10år: 50% av voksne priser. Full pris fra 11år.

For bestilling, send e-mail på engelsk til smguesthousevoi@gmail.com
Mobil: +254 721 460 699

E-post: scripturemissionvoi@gmail.com

Hezron Mwasi - Stasjonssjef
Tlf: +254 721 460 694
E-post: nlmear.voistation@nlm.no